Hahr, Erik (1869 - 1944) [sv]

Hahr, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:56
16/11/2019 08:04:47
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/960e57b9-de4a-466f-8574-e1c5e2260043 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hahr, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Hahr
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
17.12.1869
Death
12.10.1944

-Time
12.10.1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: TS 1888-1891,Tekniska skolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Agi Lindegren och Fredrik Lilljekvist 1894-1898.
Egen verksamhet i Stockholm från 1897.
Stadsarkitekt i Västerås 1909-1935.

Tävlingar: Göteborgs högskola tillsammans med Ernst Torulf 1902, 1:a pris.Resor: Tyskland, Frankrike och Italien 1892-1894.

Medlemskap: STF från 1905, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1916-1918.

Verk ett urval:
Byggnader i Västerås bl a: Brand- och polisstation 1898 (riven); Stadshusets komplex vid Stortorget 1907; Fryxellska skolan, Mariaberget 1902; Herrgärdsskolan 1903; Gymnastikhus vid Västerås läroverk; Teatern 1914; Westmanlands läns sparbank, Slottsg 15 - Västgötag 2, 1914-1916 Folkets hus 1921; Ålderdomshemmet vid Karlsund 1923; Nya begravningsplatsen 1923; Gravkapell, Hovdestalund 1924; Mimer-verkstaden 1911; Ottarkontoret för ASEA 1916; Fabriks-, kontors- och magasinsbyggnad; Arbetarbostäder, kv Josef, Ivar, Kåre 1913-1917 m fl hyreshus; Villabyggnad, bl a ASEA-villan, Villag 1, 1907, Stora Fridnäs 1900 och Pilbo 1912; Restaurering av biskopshuset 1902 och 1921, av konsistoriehuset 1908-1909, slottet 1918-1923 mm.
Från 1914 biträtt vattenfallsstyrelsen med ritningar till kraftstationer vid Lilla Edet, Vargön, Malfors och Västerås ångkraftverk, transformatorstationer vid Uppsala, Enköping, Strängnäs, Eskilstuna, Finspång, Norrviken, Uddevalla och Norrforsen m fl samt därtill hörande personalbostäder 1920-1930.
Kraftstationer för Krångede AB och AB Bofors med tillhörande personalbostäder.
Vasahuset i Uppsala 1907-1908 och 1910-1911.
Byggnad för Göteborgs högskola 1907 (tillsammans med E Torulf).
Samskola i Köping 1908.
Sjöförsäkrings AB Öresunds affärs- och bostadshus i Malmö 1910.
Sparbanksbyggnad i Lindesberg 1923.
SE-banken, nu Föreningsbanken, Stora - Västra Långgatan 1, Köping 1912-1913.
Arbetarbostäder för AGA, Bergsätra, Lidingö 1913.
Tillbyggnad till Stiftsbiblioteket i Linköping.
Långholmen, Pilgatan 18-28, Jönköping, arbetarbostäder åt Jönköpings Tändsticksfabrik 1917-1918.
Privathus, Tyrgatan 9, Stockholm 1910-1911.
Privathus, Valhallav 64 - Sköldungag 9, Stockholm 1909-1911.
Holländarg 10 - Olofsg 9, Stockholm 1899-1900.
Vattenfallsstyrelsens hus, Karduansmakargatan 10 - Klara S Kyrkogata 8, Stockholm 1936.
Adelcrantzska palatset, restaurering 1927.
Restaurering av Dingtuna kyrka, 1898; Rydsgårds herresäte, Skåne 1912; Rytterns kyrka, 1915 samt av rådhusen i Arboga, 1922 och Sala, 1925.
Hovdestalunds kapell, 1919-1924.
Vattentorn, 1923-1934.

Swedish

Reference
Drakenberg, Sven: Västerås genom tiderna 5:2. Västerås stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt. Västerås, 1962.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986.
Västmanlands läns museums årsskrift 1982, Kilbro, A-K: Guide till Erik Hahrs byggnader i Västerås; ibid. Kilbro, A-K: Arbetarbostäder i Västerås.
Nittnaus, Wolfgang: Ottarkontoret 1916-1919. En kontorsbyggnad i Västerås av arkitekt Erik Hahr. Uppsats vid Stockholms Universitet, HT 1983.
Drakenberg, Sven (Västmanlands fornminnesförening): Erik Hahr 1869-1944. Arkitekt och Stadsbyggare i Västerås. Utställningskatalog. Länsmuseet i Västerås slott 1970.
Andersson, L: Erik Hahr 1869 - 1944. Specialarbete. Västerås 1980.
Nilsén, Anna: Vasahuset i Uppsala. Trebetygsuppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 1973.
Nilsén, Anna: Vasahuset i Uppsala. Särtryck ur årsboken Uppland 1974.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Brunfelter, Johan: Erik Hahr och funktionalismen. En studie av Erik Hahrs sena flerbostadsarkitektur. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet vt 1993.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Broms, Helene och Mjöberg, Tomas: AGA-fabriken, Lidingö. Bebyggelsehistorisk undersökning. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1984.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 350.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 63.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 73.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
H8D 1920:236, 1924:173, 1929:813.
Västmanlands läns tidning 1999-05-05, 1987-08-12, 1991-09-30.
Swedish

Primus
518

-Id
518
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076392

-Id
011034076392
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish