negatives (200)

Negativ (norwegian bokmål)

Teknikk/medium, Type: Fotografisk teknikk (A.2.12.F) [no]

Last changed
11/03/2015 09:22:48
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/96aeff38-3e13-4dce-81fa-c04a7466bb13 | RDF/XML | JSON-LD
Label
negatives
English

Negativ
Norwegian bokmål

Code
200
Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Exact match (internal)
Web reference
Change note

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 11.03.2015 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål