Borgström, Birger (1890 - 1964) [sv]

Borgström, Birger (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:18
16/11/2019 07:55:44
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/98765125-df1a-4d6a-9903-128deede9d0d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Borgström, Birger
Swedish

First name
Birger
Swedish

Last name
Borgström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
13.10.1890 Gävle (Stad) [sv]

-Time
13.10.1890
-Place reference
--Place
Swedish
Death
Sveriges dödbok 1901-2009

-Time
11.08.1964
-Place reference
--Place
-Source
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen i Gävle 1911.
KTH 1911-1913 och 1914-1916, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1916-1918, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Erik Lallerstedt och Ivar Tengbom från 1916, Ragnar Östberg 1920-1923 (Stadshuset) i Stockholm.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1925.
Egen verksamhet i Stockholm från 1924.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1913.

Tävlingar: Brunn i Halmstad 1916-1923, 3:e pris.
Helgeandsholmens ordnande i Stockholm 1921, 2:a pris.
Kungsträdgårdens ordnande i Stockholm 1921, 2:a pris.
Hus i Skåne, 1:a pris.
Tjänstebostäder för AB Gasaccumulator i Skärsätra, 3:e pris.
Kungl Maj:ts Kanslihus i Stockholm 1922, inköp.Resor: Nordamerika, USA som Kommerskollegii stipendiat.

Medlemskap: STF 1917-1934, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Västerledskyrkan, Stockholm, 1931.
Skillinggränd 3, Stockholm 1926.
Norr Mälarstrand 86, Stockholm 1927 (tillsammans med N Friberg).
Götgatspalatset med Göta Lejon, Götg 55, Stockholm 1928.
Bostadshus Narvav 25, Stockholm 1930.
Västerbron i Stockholm 1931-1935 (tillsammans med D Dahl, P Hedqvist).
Fotbollsstadion, Råsunda 1937 (tillsammans med S I Lind).
Flera hus i Stockholm 1925-1937.
Se ritningsförteckning i Arkitekturmuseet.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 908 och 1439.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 43.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hus, 27 arkitekters val ur svensk byggnadskonst, Stockholm 1965; Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
308

-Id
308
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075914

-Id
011034075914
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish