Älvstranden, Spetalen 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-VB (1930) [sv]

Älvstranden, Spetalen 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Ph Humbla, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1930

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Älvstranden, Spetalen 4:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1930
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 013 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
21/11/2017 13:34:33
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/98d8278d-074e-41d9-9cfc-a3e0711c1cca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Älvstranden, Spetalen 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-VB
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Ph Humbla, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1930

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Älvstranden, Spetalen 4:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1930
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 013
Swedish

Timespan
05/1930 - 05/1930

-Earliest time
05/1930
-Latest time
05/1930
Place
Älvstranden, Spetalen 4:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Älvstranden, Spetalen 4:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
Persons
Entity with id 520c7298-d328-4d41-823c-2c2d5bd29e84 is missing Entity with id b1c25d11-ea1c-44e5-b6e0-4e15a1030825 is missing

Cases
Entity with id e728a3bb-2209-4b8c-94c7-307b7f045ce2 is missing Lödöse museum (Museum) [sv] 1930

-Organization
-Registration number
1930
Result

Anledning:
Schaktningen gjordes i samband med ett lyftkransbygge vid älvkanten vid Lödöse Varv. Dykningar gjordes utanför kajskoningen, där ett båtskrov påträffades. Drlar av detta togs bort.Enligt undersökaren var det en klinkbyggd roddbåt, 6 m lång och 2,5 m bred.
Dessutom noterades en kajskoning av en liggande stock innanför pålar med ca 50 cm mellanrum, brända i topparna.

Fynd: (Samtliga från dykningar utanför kajen)
Båtskrov, svärd, yxor och kanonkulor.

Swedish

Dating/monument type
Entity with id ed88c6a0-b805-4a43-aef6-ead2546d8477 is missing Kulturlager stad

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
VB

-Id
VB
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
013
-Id
013
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.