Kreüger, Henrik (1882 - ) [sv]

Kreüger, Henrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:23
16/11/2019 08:09:47
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/992c5cad-5202-4cd1-86a7-7162b9378747 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kreüger, Henrik
Swedish

First name
Henrik
Swedish

Last name
Kreüger
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24.06.1882 Kalmar (Stad) [sv]

-Time
24.06.1882
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Mogenhetsexamen i Kalmar 1900.
Examen från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 1904.

Verksamhet: Civilingenjör, konstruktör.
Anställd hos civilingenjör Fritz Söderbergh, Stockholm 1904-1908.
Egen verksamhet, H. Kreügers konsulterande ingenjörsfirma från 1908.

Andra uppdrag: Medlem av kommunikationsdepartementets fullmäktige 1921-1923,
Medlem av stadsfullmäktige i Stockholm 1923-1927.
Sakkunnig vid utarbetande av statliga normer för järnkonstruktioner, byggnadsverk i betong och armerad betong, samt för elektriska linjebyggnader.
Sakkunnig vid byggandet av järnvägsbroar över Årsta holmar och över Kymmene älv i Finland.
Ledamot av Lidingöbrostyrelsen, samt av styrelsen för Stockholms stadsbibliotek under tiden för dess byggande.
Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1927.
Hedersledamot av Södra Sveriges byggnadstekniska samfund 1932.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH i allmän byggnadslära och byggnadsstatik, samt väg- och brobyggnadskonst 1905-1909.
Speciallärare i byggnadskonstruktionslära vid KTH 1909-1914.
Tf. professor i väg- och brobyggnadskonst 1909-1911.
Professor i brobyggnadsteknik 1914.
Prorektor 1927-1931, och rektor från 1931.

Medlemskap: LSTF. Ledamot av styrelsen för avdelning T 1919 och 1924-1925, vice ordförande för avdelning V 1928. Ledamot av föreningens styrelse 1930-1931.

Egna skrifter: Publicerat ett hundratal skrifter, däribland 'Byggnadsmaterialier' 1920 (i De tekniska vetenskaperna), 'Versuche über die Einwirkung von niedrigen Temperaturen auf das Erhärten des Zements' 1922 (Beton und Eisen), 'Utredning rörande klimatisk inverkan på byggnadsfasader' 1923 (IVA:s handlingar), 'Research into accoustic problems in buildings' 1924 (IVA:s handlingar), 'Det frostfria djupets läge på olika orter i Sverige' 1925 (IVA:s handlingar), 'Grundläggningar till hus- och brobyggnader' 1928 (De tekniska vetenskaperna, tills. med G. de Geer), 'Ljudisolering inom byggnader' 1934 (IVA:s handlingar, tills. med J-H Sager).

Verk ett urval:
Beräkningar och konstruktionsritningar till bl.a. Stockholms stadshus, Stockholms stadsbibliotek, Stockholms konserthus, Patent- och registreringsverket, Stockholms stadion, NK, Myrstedt & Sterns affärshus (första byggnaden med renodlad skelettkonstruktion).
Ett stort antal av telegrafverkets byggnader, samt radiotorn för Varbergs, Motala och Spånga radiostationer.
Flera publika byggnader och industrianläggningar runt om i landet.

Swedish

Reference
Svenska Teknologföreningen 1861-1936. Biografier, del 1 (Stockholm 1937).
Stockholms byggnadsförening 100 år (Stockholm 1948).
Swedish

Primus
1763

-Id
1763
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076683

-Id
011034076683
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish