Added organizations

Tilleggede organisasjoner (norwegian bokmål), Tillagda organisationer (swedish)

Organization

Description

Organizations added while editing other data

Dataset
28.05.2019 07:17:30
In operation
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Name
Added organizations
English

Tilleggede organisasjoner
Norwegian bokmål

Tillagda organisationer
Swedish

Description
Organizations added while editing other data
English

Organisasjoner som leggets til ved redigering av andre data
Norwegian bokmål

Organisationer som lagts till vid redigering av andra data
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish