Dyhlén, Svante W (1871 - 1958) [sv]

Dyhlén, Svante W (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:02:59
16/11/2019 07:59:05
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/9d8320be-9f74-400c-a5a0-caf2d5034dfe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dyhlén, Svante W
Swedish

First name
Svante W
Swedish

Last name
Dyhlén
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
31.05.1871

-Time
31.05.1871
Death
01.04.1958

-Time
01.04.1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Karlstad Läroverk (ej studentexamen).
BY, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.

Verksamhet: Anställd vid stadsingenjörskontoret i Karlstad, i Trollhättan 1907-1918, (hos Vattenfall och egen verksamhet), från 1918 i Stockholm (Vattenfall), VD i AB Svenska Dolomitverken 1919, sedan åter Vattenfall till 1950-talet (arvodesanställd).

Verk ett urval:
Trollhätte kraftverksbostäder 1908.
Offentliga byggnader, Trollhättan.
Egen villa Danderyd.
Kv Eolus, Storgatan 54, Linköping 1905.
Kv Eolus 5 A, Läroverksgatan, Linköping 1905.
Kv Abboten 4 D, Apotekaregatan 1906.

Swedish

Reference
H8D 22:589. Linn, Björn, artikel i 'HUS', Bonniers 1965, sid 100. Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
506

-Id
506
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076071
-Id
011034076071
-System
DigitaltMuseum