Hawerman, John (1812 - 1885) [sv]

Hawerman, John (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
16/11/2019 08:05:28
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/9e595989-6bbb-472b-b9f7-533984fda347 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hawerman, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Hawerman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
28.03.1812
-Place reference
--Place
Death
31.05.1885

-Time
31.05.1885
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.
Kunglig arkitekt.
1:e arkitekt i Överintendentsämbetet 1848-1879 (anställd av Överintendent Fredrik Blom).

Lärarverksamhet: Lärare i byggnadskonst vid FrKA 1837-1877, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Vikarierande professor 1847.

Medlemskap: KK, Konstnärsklubben.
FrKA 1847, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verk ett urval:
Uppland, Väddö kyrka, 1840–1842. Brann 1872, återuppförd efter delvis nya ritningar.
Ångermanland, Härnösands domkyrka, 1843–1846.
Hälsingland, Los kyrka, 1851.
Skåne, Norra Åkarps kyrka, 1880–1882.
Skåne, Oderljunga kyrka, 1852–1854. Äldre korsarm.
Skåne, Gudmundtorps kyrka, 1861.
Skåne, Torekovs kyrka, 1862–1863.
Skåne Halmstads kyrka, 1862–1863. Äldre torn.
Småland, Lidhults kyrka, 1877–1878.
Småland, Torpa kyrka, 1865.
Värmland, Östervallskogs kyrka, 1868. Brann ned 1983.
Småland, Almesåkra kyrka, 1867–1869.
Västergötland, Norra Vånga kyrka, 1876.
Blekinge, Sturkö kyrka, 1876–1878.
Ångermanland, Bodums kyrka, 1881–1883.
Småland, S:t Sigfrids kyrka, 1885.
Sammanlagt ca 100 kyrkor ny-, om- och tillbyggnader.
Nya teatern, Kungsträdgården, Stockholm 1842 (Fasader. Planer utfördes av C Hallström).
Blå porten, Stockholm 1848 (troligen).
Manilla dövstumsinstitut på Djurgården, Stockholm 1860-1864.
Tekniska skolan i Stockholm (Konstfack), Mäster Samuelsg 44, 1868 (tillsammans med C Stål. Riven).
Skogsinstitutet, Strandv 58, Stockholm 1856-1858, om- och tillbyggnad.
GCI, Hamng, Stockholm 1865-1867.
Länsresidenset i Östersund 1846-1848, i Luleå 1856.
Tingshus och sparbank i Hässleholm 1861-1866.
Pumphus (gjutjärn), St Eriksg 10, Uppsala, 1850-talet.
Läroverk i Karlskrona 1882.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 67.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Stribolt, Barbro. Stockholms 1800-talsteatrar - En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling. Stockholms monografier utgivna av Stockholms kommun, 45. Stockholm , 1982.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Kungliga Byggnadsstyrelsen (utgivare): at förse Riket med beständige och prydlige byggnader - Byggnadsstyrelsen och dess föregångare. Stockholm, 1969.
Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Ny reviderad upplaga, Stockholm, 1976.
Malmström, Krister: Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920. Med en byggnadsantikvarisk inventering. Akademisk avhandling vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1990.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
750

-Id
750
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076438

-Id
011034076438
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish