Frendin, Torsten (1905 - 1979) [sv]

Frendin, Torsten (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
16/11/2019 07:22:49
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/a0ccdd85-ed05-4978-88c8-fef2e35918b2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Frendin, Torsten
Swedish

First name
Torsten
Swedish

Last name
Frendin
Swedish

Birth
01.03.1905 Borås (Stad) [sv]

-Time
01.03.1905
-Place reference
--Place
Swedish
-Time
16.01.1979
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1926-1930, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Lars Israel Wahlman, hos Sven Markelius, vid Södersjukhusets byggnadskontor.
Byråchef vid Fabriksverket.
Hos Stig Ödeen, övertog Stig Ödeens firma.

Andra uppdrag: Redaktör för tidskriften Byggmästaren.

Lärarverksamhet: Lärare vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF från 1930, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Handbok i industriell anläggningsteknik (h S Ödéen).
Artiklar i Byggmästaren 1935-1939, 1941, 1945, 1946, 195 och 1953.

Verk ett urval:
Flera industrianläggningar i bl a Eskilstuna, Jönköping och för Pharmacia i Uppsala.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1239 och 1494.
Dagens Nyheter 1979-01-26, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
901

-Id
901
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076280

-Id
011034076280
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish