Friberg, Per (1920 - 2014) [sv]

Friberg, Per (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:02
09/11/2019 09:07:11
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/a16b4ac5-fb56-45ee-969b-d794c8b29891 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Friberg, Per
Swedish

First name
Per
Swedish

Last name
Friberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
11.04.1920
-Place reference
--Place
Death
03.2014

-Time
03.2014
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1947, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Kunstakademien i Köpenhamn 1947-1950.
KKH 1958, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
MLA Harvard University 1962-1963, Master of Landscape Architecture.

Verksamhet: Anställd vid Parkavdelningen, Stockholm, hos Holger Blom och Erik Glemme.
Anställd vid Stadsplanekontoret i Köpenhamn.
Egen arkitektverksamhet från 1950.

Lärarverksamhet: Lärare i trädgårdskonst vid Alnarpinstitutet från 1952, lektor 1963.
Lärare i arkitektur-planering vid CTH 1960-1970, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Lärare i trädgårdskonst vid LTH från 1963, Lunds Tekniska Högskola.
Professor i trädgårdskonst och naturvård vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp - Ultuna 1964-1985.
Gästprofessor vid Harvard University och University of California, Berkeley 1981-1982.

Tävlingar: Stadsplan i Kristiansand, Norge, 1947, prisbelönt.
Restaurang och lustbåtshamn i Vejle, Danmark, 1949, 1:a pris.
Lantgård i slättbygd, idéförslag, 1949, 3:e pris.
Lantgård i skogsbygd, idéförslag, 1949, 1:a pris.
Lantgård på Jylland, idéförslag, 1949, 2:a pris.
Begravningsplats i Örebro, 1950, inköp.
Villaträgård Hem i Sverige, idéförslag, 1951, inköp.
Stadsplan Akershus, Oslo, Norge, 1953, prisbelönt.
Bibliotek i Härnösand, 1956, inköp.
Fritidsområde i Jönköping, 1956, prisbelönt.
Stadsplan i Motala, 1958, inköp.
Krematorium och begravningsplats i Råcksta, Stockholm, 1958, 2:a pris.
Trädgårdsutställning, Hamburg, Tyskland, 1959, inköp.
Studentbostäder i Frescati, Stockholm, 1961, 3:e pris.
Kyrkogård i Alfaset, Oslo, Norge, 1962, inköp.
Nöjespark i Oklahoma, USA, 1963, hedersomnämnande.
Konstmuseum i Västerås, 1965, hedersomnämnande.
Vattentorn i Malmö, 1966, hedersomnämnande.
Begravningsplats i Linköping, 1967, inköp.
Fritidsområde i Karlstad, 1959, 1:a pris.
Stadsplan i Sundsvall, 1969, 2:a pris.
Stadsplan i Skellefteå, 1970, inköp.
Miljötävling Solvalla, 1973, inköp.
Gymnasieskola i Danderyd, 1974, 3:e pris.
Stadsplan Sundsvall, 1985, hedersomnämnande.
Kyrkogård och kapell i Skanör, 1989, inbjuden tävling.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
LAR, Landskapsarkitekternas Riksförbund.
Arkitektföreningen för Södra Sverige, ordförande 1960-1964.
Södra Sveriges byggtekniska samfund 1981-1987.
Ledamot KSLA 1981, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Egna skrifter: Arkitektur 1968:12 sid 36, Villa Fortuna i Nordanå, Malmö; ibid 1969:7 sid 32, Krämaren och Kronprinsen - två takträdgårdar; ibid 1969:7 sid 50, Utbildning av landskapsarkitekter; ibid 1976:4 sid 16, Ekologisk planering ställer nya krav; ibid 1983:1 sid 23, Rum för park; ibid 1992:4 sid 13, Egen trädgård, Bjerred 1960, sid 17, Eget sommarhus, Ljunghusen 1960, sid 20, Sommarhus, Ljunghusen 1961, sid 22, Villa Böckman, Dalby 1975, sid 26, Görvälns griftegård, Jakobsberg 1977, sid 36, Innerstadsgård, Lund 1960; ibid 1993:5 sid 62, Trädgården och paradismyten; ibid 8: sid 63, Dansk trädgårdskonst avhandlad.

Verk ett urval:
Villa Fortuna, Kvarnby, Malmö, 1958.
Villa Holsby, Brunnby 1958.
Egen trädgård, Bjerred 1960.
Villa Lilja, Domsten, Helsingborg.
Takträdgårdar kv Kronprinsen i Malmö, 1960, och kv Krämaren i Örebro, 1961
Innerstadsgård, Lund, 1960.
Eget sommarhus, Ljunghusen, 1960.
Sommarhus, Ljunghusen, 1961.
Hyreshusträdgård, Blekingsborg, Malmö, 1964.
Villa Böckman, Dalby, 1975.
Griftegård vid Görväln, Jakobsberg, 1977.
Griftegård vid Augerum, Karlskrona, 1974.
Villor, bostadsområden, stadsplaner, begravningsplatser, kapell och krematorier, landskapsplanering och naturvård vid motorvägar, flygfält, kraftverksbyggnader, täkter och sjöregleringar.
Utförlig verkförteckning i Arkitektur 1992:4 sid 42.

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR). Matriklar.
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Arkitektur 1992:4 sid 4, Winter, Karin: Fribergs landskap; ibid 1992:4 sid 38, Andersson, Torbjörn: Med lek och mycket allvar.
Swedish

Primus
1135

-Id
1135
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076282

-Id
011034076282
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish