Hasslöf, Olof (1901 - 1994) [sv]

Hasslöf, Olof (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Olof Hasslöf var svensk etnolog och museiman. Han studerade främst svensk kust- och båtkultur. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/01/2016 12:15:47
22/02/2020 08:00:10
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/a22d4832-9efc-48d5-b7bd-0f6930ad8ff5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hasslöf, Olof
Swedish

First name
Olof
Swedish

Last name
Hasslöf
Swedish

Title
Docent

-Title
Docent
Swedish
Description
Olof Hasslöf var svensk etnolog och museiman. Han studerade främst svensk kust- och båtkultur.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1901

-Time
1901
Death
1994

-Time
1994
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Nationality
Biography

Olof Hasslöf föddes i Bohuslän. Han tjänstgjorde vid Statens sjöhistoriska museum 1946-1967 och var docent vid Stockholms universitet 1950-1968. Vid Sjöhistoriska museet ledde han arbetet med Sjöhistorisk undersökning (SU), ett insamlingsarbete där man excerperade arkivalier och dokumenterade miljöer och personer med maritim anknytning genom fotografering och intervjuer.

Hasslöfs privata arkiv förvaras på Bohusläns museum.

Swedish

-Occupation
Swedish

Finnish

-Timespan
1946 1967

--Earliest time
1946
--Latest time
1967
-Employer
Same as (internal)
DigitaltMuseum
021036011729
-Id
021036011729
-System
DigitaltMuseum