Engloo, Tor (1906 - 1979) [sv]

Engloo, Tor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 12:53:44
16/11/2019 08:00:05
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/ac666304-1966-4c3b-9773-ff7e315b38f4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engloo, Tor
Swedish

First name
Tor
Swedish

Last name
Engloo
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
31.05.1906
-Place reference
--Place
Death
-Time
03.12.1979
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1924-1928, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1933, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos privata arkitektkontor 1928-1932.
Egen verksamhet i Stockholm, Göteborg och Gävle 1933-1979.
Biträdande arkitekt i Byggnadsstyrelsen 1936-1946, intendent därstädes 1947.
Tillförordnad länsarkitekt i Göteborgs och Bohuslän 1945-1947.
VBB, Vattenbyggnadsbyrån, 1947-1956.
Länsarkitekt i Gävleborgs län 1956-1971.

Andra uppdrag: Violonist.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Storfors kyrka, Värmland.
Restaurering av Hagfors kapell och Lungsunds kyrka, Värmland.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1256 och 1487.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Dagens Nyheter 1979-12-06, dödsruna.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
891

-Id
891
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076173

-Id
011034076173
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish