Persson, Per B (1929 - 2007) [sv]

Persson, Per B (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:41
09/11/2019 08:36:05
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/aca2a250-fceb-47ce-aef2-09b3bba0893f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Persson, Per B
Swedish

First name
Per B
Swedish

Last name
Persson
Swedish

Birth
-Time
18.10.1929
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Vasa läroverk i Göteborg 1948.
CTH 1948, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
KKH 1962, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Paul Hedqvist, Nils Tesch och Hans Åkerblad.
Egen verksamhet från 1959, först i Göteborg och senare även i Stockholm och Falkenberg.

Lärarverksamhet: Förste assistent på Institutionen för husbyggnadslära vid CTH 1953-1955, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Medlemskap: MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, f d SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
För Fortifikationsförvaltningen: Restaurering och ombyggnad av ett stort antal byggnadsminnesmärken, bl a Karlbergs slott, Nya Älvsborgs fästning, Carlstens fästning, Varbergs fästning, Känsö, Skansen Lejonet och Karlsborgs fästning. Dessutom Svea Ingenjörsregemente, Ing 1, Almnäs utanför Södertälje 1965.
För Familjebostäder: Ny- och ombyggnader av bostäder i Stockholmsområdet.
Ett antal kyrkorestaureringar och nybyggnader av skolor i Göteborg och Falkenberg.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Sveriges Arkitekters årsbok.
Dagens Nyheter 2008-02-07, dödsruna av Bertil Eriksgård.
Swedish

Primus
2330

-Id
2330
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077119

-Id
011034077119
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish