Linden, Gustaf (1879 - 1964) [sv]

Linden, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
22/02/2020 07:45:01
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/b343dc1c-5e44-49f3-a4db-2f018f7ebc2c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Linden, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Linden
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia

-Time
23/04/1879
--Place
Death
-Time
13/12/1964
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: TS 1903, Tekniska skolan i Stockholm.
KTH 1904-1906, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Kunstakademiet i Köpenhamn 1906-1907.
FrKA 1907-1909, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Biträdande arkitekt i Stockholms stads byggnadsnämnd 1909-1916.
Stadsarkitekt i Linköping 1912-1925.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1913 och intendent i Byggnadsstyrelsen 1918-1930, byggnadsråd där och chef för stadsplanebyrån 1930-1944, de tre sista åren som generaldirektörens ställföreträdare.
Egen verksamhet från 1909.

Andra uppdrag: Biträdde bostadskommissionen för förslag till ny byggnadsstadga 1916-1918, sakkunnig angående förslag till ny stadsplanelag (1932) 1930-1931 och angående undervisning i stadsbyggnadslära 1931-1934.
Utbildat det slutgiltiga förslaget till den nya Länsarkitektinstitutionen 1935.
Medarbetare i Svenska stadsförbundets tidskrift under 1910-talet.

Lärarverksamhet: Lärare i linearritning och beskrivande geometri vid Tekniska skolan i Stockholm 1904-1906 och i samma ämne vid KTH 1905, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i byggnadsritning vid Tekniska skolan 1907-1910, i stadsbyggnadskonst vid FrKA 1919-1921, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, vid kurser för aspiranter till läns- och stadsarkitektbefattningar från 1921, vid avdelningen för lantmäteri 1924-1932 vid KTH.

Tävlingar: Katarinatraktens ordnande i Stockholm 1910, 3:e pris.

Medlemskap: STF från 1905, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1919.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Ritningar till svenska sommar- och egnahemsvillor af trä, Stockholm, 1905 (tillsammans med J J:son Gate m fl).
Klockstapeln vid Brahekyrkan. Visingsö / Anebodas klockstapel (sign GL), i Svensk arkitektur, uppmätningar af äldre svenska byggnadsverk jämte....beskrifvande text , utgivet av Arkitekturminnesföreningen, band 1, Stockholm 1908 (1909).
Nødvændigheden af Bebyggelseplaner i By og paa Land (Beretning om Boligkongressen i København den 10-13 September 1917. Udg af Kongressudvalget, Köpenhamn, 1918 s 3-28).
Teknisk tidskrift 1919 sid 14, Byggnadsplaner för landkommuner; ibid år 1919 sid 82, Arkitektuttalanden i Stockholms bangårdsfråga.
Städernas planläggning och lagstiftning i samband därmed efter 1850 (Internationella stadsbyggnadsutställningen, nordisk avdelning....katalog Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.
Zeitschrift für Kommunalwirtschaft 1929, Berlin-Friedenau, Schwedische Stadtbaukunst während der letzten 25 Jahre.
Byggmästaren 1932 sid 44, Arkitekterna och landsortens byggnadsproblem; ibid år 1938 sid 234, 6 års erfarenhet av de nya byggnadsförfattningarna (Erfarenheter ur Byggnadsstyrelsens synvinkel); ibid år 1943 sid 157, Länsarkitekten, länsstyrelsen och byggnadsstyrelsen.
Bidrag i Svenska stadsförbundets tidskrift åren 1911-1916, 1918, 1928, 1931 och 1934.

Verk ett urval:
Hyreshus i Stockholm: Sköldungagatan 8, 1911-1912, tillsammans med O Almqvist; Odengatan 7, 1912, tillsammans med O Almqvist; Norrtullsgatan 51 - Vanadisvägen 18, 1910-1911, fasader; Edsgatan 2 - Pålsundsplan 2 - Heleneborgsgatan 4, 1912-1913, tillsammans med O Almqvist; Heleneborgsgatan 14 - Pålsgatan 12 - Varvsgatan 1A, B, 1912-1913, tillsammans med O Almqvist; Varvsgatan 8, 1910-1911; Brännkyrkagatan 34 - Tavastgatan 19, 1911-1912, tillsammans med O Almqvist; Götgatan 99 - Ringvägen 104, 1912-1913, tillsammans med O Almqvist och H P Olsson; Ringvägen 106, 1910-1912, tillsammans med O Almqvist och H P Olsson; Ringvägen 108, 1910-1912, tillsammans med O Almqvist; Erstagatan 26 - Bondegatan 55, 1911-1912, tillsammans med O Almqvist.
Regna kyrka, Östergötland, 1915.
Egnahemsområden i Yxnehaga, Husqvarna 1915 och i Åtvidaberg 1918 samt i flera mindre samhällen, framför allt i Östergötland och Dalarna.
Arbetarebostäder, Konsistoriegatan, Linköping 1918.
Radhus, Lindengatan, Linköping 1924.
Generalplan 1923 och stadsplan 1933 för Linköping.
Generalplan för Domnarvet 1936.
Generalplan för Domnarvet-Borlänge, upprättad 1938, fastställd 1947, bearbetad 1948-1950.
Stadsplan för Borlänge-Domnarvet 1933-1947.
Stadsplan för Avesta 1929.
Stadsplan för Hedemora 1937-1947.
Flera general-, stads- och byggnadsplaner i landet, framför i Östergötland och Dalarna.
Byggnader i Linköping: Kv Azalean 16, Östgötagatan, 1917.
Kv Azalean 4, 23, 52, Konsistoriegatan, 1919-1925.
Stadshus, kv Agatan, ombyggnadsförslag, 1918.
Trädgårdsföreningen Belvederen, ej utfört ombyggnadsförslag,1921.
Rådhuset, kv Domaren 11, ändringsförslag, 1924.
Radhus, kv Kabylen; Kirgisen, Kinesen och Kosacken; Lindengatan, 1924.
Stadsplan för Linköping 1923.
Regna kyrka, ombyggnad av interiör, 1913-1914.
Restaurering av Sankt Anna kyrka, 1917.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 592.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 103.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stockholms stadsmuseums inventeringar.
Linn, Björn: Osvald Almqvist - en arkitekt och hans arbete. Stockholm, 1967.
Fridén, Seth: Linköpings byggnadsnämnd 100 år. 1875-1975. Linköping, 1975.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1929 sid 269.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
450

-Id
450
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076797

-Id
011034076797
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish