Lillelund, Jytte (1919 - 1992) [sv]

Lillelund, Jytte (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
16/11/2019 07:27:10
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/b4d3611c-a327-499c-b04e-82216a4e317f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lillelund, Jytte
Swedish

First name
Jytte
Swedish

Last name
Lillelund
Swedish

Birth
27.08.1919 Köpenhamn

-Time
27.08.1919
-Place reference
Köpenhamn
--Place (text)
Köpenhamn
Swedish
Death
-Time
17.03.1992
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen i Köpenhamn 1936.
Kunstakademiets arkitekturskola i Köpenhamn 1946.

Verksamhet: Praktik på olika danska arkitektkontor, bl a hos Mogens Lassen.
Anställd hos Wejke & Ödeen 1946-1948, hos David Helldén 1948-1955, som 1:e byråarkitekt vid Stockholms stads fastighetskontor 1955-1965, hos Carl-Gustaf Carlstedt 1965-1984.
Svensk medborgare från 1955.

Medlemskap: AA (Akademisk arkitektförening i Danmark) 1946.
SAR 1955, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Projekt som handläggande arkitekt hos David Helldén: Bostadsbebyggelse med butikscentra (Hökarängens centrum); Telehus i Karlstad och Ystad; Höghusbebyggelse med butikscentra, teater mm (Hötorgscity).
Projekt vid Stockholms stads fastighetskontor: Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Hässelby slott, Ebba Brahes palats mm); Utredningar av lokalfrågor för polis- och rättsväsendet med tillhörande projektering av ombyggnader (kv Kronoberg - pölishögkvarteret, Bergsgatan 48 - för Statspolisen och Rådhusrätten, ombyggnad av Klara och Maria polisstationer mm); Om- och tillbyggnad, möblering och inredning av ungdomsgårdar, pensionärshem m fl lokaler och byggnader.
Projekt som handläggande arkitekt hos C-G Carlstedt (Sjukhusprojektering): Utredningar och generalplaner (Umeå och Skellefteå lasarett); Utbyggnad vid Umeå lasarett, bl a barnmedicin- och barnkirurgiklinikerna; Apoteksbyggnad vid Umeå lasarett; Hälsovårdscentral vid Skellefteå lasarett ; Generalplaneöversyn med dispositionplaner för Gävle och Skellefteå lasarett; Skellefteå lasarett: ny behandlingsbyggnad med akutmottagning, intensivvård, centraloperation, röntgenavdelning, centralförråd, centralkök, personalmatsal mm.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Swedish

Primus
963

-Id
963
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076776

-Id
011034076776
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish