Nordin, Lars (1947 - 2005) [sv]

Nordin, Lars (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:39
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/b99e0593-6666-400a-bcfb-fd4099be37a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nordin, Lars
Swedish

First name
Lars
Swedish

Last name
Nordin
Swedish

Birth
-Time
14.03.1947
-Place reference
--Place
Death
2005

-Time
2005
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Arkitektexamen vid CTH, Chalmers Tekniska Högskola 1972.

Verksamhet: Anställd på arkitektkontor i Oslo.
Anställd vid Abako Arkitekter.

Andra uppdrag: Aktiv i radiostationen Radio Aktiv.
Planering av uppbyggnaden av skolor i Namibia.
Planering av skolbyggnader i Kabul, Afganistan.
Arbete med ANC-läger i Zambia och flyktingläger i Angola.

Medlemskap: Engagerad i Göteborgs Afrikagrupp.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
1576

-Id
1576
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077027

-Id
011034077027
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish