Archaeological Periods

Arkeologiske perioder (norwegian bokmål), Arkeologiska perioder (swedish)

Periods

Description

Översiktslista med arkeologiska perioder som borde fungera i Sverige och Norge. Baserad på: Statens historiska museer lista och den förädling av dessa data som gjorts i perio.do.

Data är länkade mot periodkoncept i SHMM:s lista och Perio.do.

Notera att dateringarna är svepande och generella. Lokala variationer förekommer och en fördjupning av mer lokalt definierade perioder i Sverige och Norge...

Översiktslista med arkeologiska perioder som borde fungera i Sverige och Norge. Baserad på: Statens historiska museer lista och den förädling av dessa data som gjorts i perio.do.

Data är länkade mot periodkoncept i SHMM:s lista och Perio.do.

Notera att dateringarna är svepande och generella. Lokala variationer förekommer och en fördjupning av mer lokalt definierade perioder i Sverige och Norge välkomnas. Perioderna är mer eller mindre lika koncept i Norden, med periodernas tidsintervall varierar med platserna.

Status: Arbete med datasetet pågår i projektet Primus Arkeologi. Det är stabilt i förhållande till SHMM:s grundlista. Fler intressenter att vara med i datasetets förvaltning efterfrågas. Just nu förvaltas datasetet inom projektet. [sv]

Dataset
05/10/2015 13:12:48
Beta
Status
Purpose

Arkeologiska perioder som tidskoncept att använda i länkning mot t ex arkeologisk undersökningsinformation. [sv]


URI
http://dev.kulturnav.org/be3b9219-2694-450c-8303-89835477781c
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 39 hits.
Archaeological Period
Name
Archaeological Periods
English

Arkeologiske perioder
Norwegian bokmål

Arkeologiska perioder
Swedish

Description
Översiktslista med arkeologiska perioder som borde fungera i Sverige och Norge. Baserad på: Statens historiska museer [lista](http://mis.historiska.se/rdf/period) och den förädling av dessa data som gjorts i [perio.do](https://test.perio.do/#/p/web/periodCollections/p0vn2fr/).

Data är länkade mot periodkoncept i SHMM:s lista och Perio.do.

Notera att dateringarna är svepande och generella. Lokala variationer förekommer och en fördjupning av mer lokalt definierade perioder i Sverige och Norge välkomnas. Perioderna är mer eller mindre lika koncept i Norden, med periodernas tidsintervall varierar med platserna.

Status: Arbete med datasetet pågår i projektet Primus Arkeologi. Det är stabilt i förhållande till SHMM:s grundlista. Fler intressenter att vara med i datasetets förvaltning efterfrågas. Just nu förvaltas datasetet inom projektet.
Swedish

Content type
Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Arkeologiska perioder som tidskoncept att använda i länkning mot t ex arkeologisk undersökningsinformation.
Swedish