Müller, Henrik (1908 - 2001) [sv]

Müller, Henrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:53
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/bebb33aa-3978-4467-a07e-f012980cc9b2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Müller, Henrik
Swedish

First name
Henrik
Swedish

Last name
Müller
Swedish

Birth
14.08.1908 Sala (Stad) [sv]

-Time
14.08.1908
-Place reference
--Place
Swedish
Death
27.01.2001
Sveriges dödbok 1901-2009

-Time
27.01.2001
-Source
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: KTH 1928-1932, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1933-1935, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Stockholms stads byggnadsnämnd 1934-1935, fastighetskontoret 1936-1947, 1949-1954.
Stadsarkitekt i Sydöstra Värmlands stadsarkitektdistrikt 1947-1948.
Arkitekt för Statens kommitté för sinnessjukvårdens utbyggnad 1954-1958, Centrala sjukvårdsberedningen 1958-1968, Spri (Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut) 1968-1973.

Andra uppdrag: Arkitektkonsult hos SVCR (Svenska Centralkommittén för Rehabilitering) under 1960-talet.
Studier och undersökningar åt olika handikapporganisationer, bl a Handikappinstitutet.Resor: Danmark, England och Italien.

Medlemskap: STF 1934-1935, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Hem i Sverige 1938, En lektion i planlösning; ibid år 1944, Det egna hemmet i morgondagens värld.
Byggnadsvärlden 1940:2, Studie över bostadsproduktionens industrialisering; ibid år 1953:9, Några synpunkter på husbredden.
Ett flertal skrifter och rapporter om handikappanpassning mm, se förteckning i Arkitekturmuseet.

Verk ett urval:
Ursprungliga byggnadsplaner för nuvarande området Törnskoge, Sollentuna 1932.
Industrihus, Hammarby industriområde, Stockholm.
Sveriges första tre handikappanpassade lägenheter i förorten Nytorp, Stockholm.
Barndaghem i Lidköping.
Nybyggnad för SVCK (nuvarande SVCR) i Blackeberg, Stockholm.
Handikappanpassad enfamiljsvilla i Täby.
Typritningar för handikappanpassning av bostäder och dess närområden, för kök mm.
Om-, till- och nybyggnader av villor och fritidshus i Stockholmsområdet.
Hyreshus i Filipstad, Karlstad, Säffle.
Bostadshus, bl a vid Margretelundsvägen i Traneberg och Högbergsgatan på Södermalm i Stockholm, under tiden på Stockholms stads fastighetskontor.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1289 och 1501.
Erik Björkhem, Från urskog till kultursamhälle, Törnskogen 1932-1977, 1982; Institut für soziales Design, Entwicklung und Forschung - ISD, Behinderten - und altengerechtes Küchenprogram, Wien 1984; Thiberg, Sven (red): Bostadsboken. 22 forskare om bostadsutformning. Statens råd för byggnadsforskning, 1985:8. Stockholm, 1985.
Montan, Karl: SVCK, Från partiellt arbetsför till funktionshindrad. Rehabilitering och handikappomsorg under perioden 1945-1985, 1988.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Ovesen, Lisa: Arkitekt om smalhusrenovering. I Dagens Nyheter 1981-07-19.
Omnämnanden i fack- och dagspress.
Swedish

Primus
987

-Id
987
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076970

-Id
011034076970
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish