Gate, Jakob (1881 - 1938) [sv]

Gate, Jakob (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
16/11/2019 08:03:01
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/bf0fdc2d-657e-4649-9a19-dc780187eb3a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gate, Jakob
Swedish

First name
Jakob
Swedish

Last name
Gate
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02.02.1881 Fågelås

-Time
02.02.1881
-Place reference
Fågelås
--Place (text)
Fågelås
Swedish
Death
21.05.1938

-Time
21.05.1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Skövde Läroverk.
TES 1901, Tekniska Elementarskolan i Borås.

Verksamhet: Anställd hos Hans Hedlund i Göteborg 1901-1902, hos Fredrik Lilljekvist 1904-1905, hos Torben Grut 1905-1907.
Egen verksamhet från 1907.
(Bosatt på Lidingö från 1910).
Stadsfullmäktige på Lidingö från 1935.

Andra uppdrag: Ordförande i Lidingö hantverks- och industriförening.Resor: Studier i Danmark, Tyskland och USA 1902-1904.

Medlemskap: STF 1912-1933, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Ritningar till svenska sommar- och egnahemsvillor av trä, Stockholm, 1905 (tillsammans med flera).
J J:son Gate & A Landén, Några hem. Stockholm, 1908.
Skogsvårdsföreningens Folkskrifter 16, 1908, Skogvaktare- och skogsarbetarbostäder.
Svenska allmogehem, Stockholm, 1909 (tillsammans med flera).
Teknisk tidskrift./A 1907, Förslag till mindre fattiggård; ibid år 1911, Sammanbyggda enfamiljshus i Lidingö villastad.
Viggbyholms park- och trädgårdsststad. Byggnader till moderna sportstugor och villor, Stockholm, 1919 (tillsammans med flera).

Verk ett urval:
Cirka 1500 villor och radhus, bl a Stenvillan, Lidingö 1908, radhus kv Tegen mellan Hersby-, Åker- och Ängsvägen, Lidingö 1908.
Över 100 bankkontor, varav ett 30-tal nybyggnad bl a: Uppsala sparbank, Kungsg 40, Uppsala 1926 (riven).
Oppunda sparbank, Köpmang 11, Katrineholm 1929.
Rekarne sparbank, Kyrkog 8, Eskilstuna 1931-1932.
Sparbanker i Borås, Lidköping och Skara.
Svenska Handelsbanken, Stationsg 5, Borlänge 1920.
Svenska Handelsbanken, Stationsg 2, Bollnäs 1929-1930.
Svenska Handelsbanken, Cardellg 13, Lilla torg, Kristianstad 1936-1938.
Svenska Handelsbanken, Kungsg 3888, Kristinehamn 1937.
Svenska Handelsbankens arkitekt 1916-.
Lidingö läroverk, folkskolor Lidingö m fl.
Kv Lupinen 4, Villastaden 13:4, Linnévägen 8 i Gävle 1906.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 656.
BV 38:238.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Brunius, August: Hus och hem. Studier af den svenska villan och villastaden. Stockholm, 1912.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
429

-Id
429
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076306

-Id
011034076306
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish