printing processes

trükiprotsessid (estonian)

Getty AAT concepts - photography and photomechanical printing

License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
04/03/2019 10:32:20
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/d0435e86-2ee7-4e6c-9f0e-d86185c6f912 | RDF/XML | JSON-LD
Label
printing processes
English

trükiprotsessid
Estonian

Alternative label
printing process
English

processes, printing
English

Scope note
Sets of procedures leading to the production of printed images or text, usually each including its special techniques of preparation or transfer.
English

Protseduuride kogumid, mida kasutatakse trükitud piltide ja tekstide valmistamiseks, igaühel neist on harilikult oma spetsiifilised ettevalmistus- või ülekandetehnikad.
Estonian

Broader concept
               <image-making processes and techniques>
English
                    <printing and printing processes and techniques>
English

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300199635
printing processes
English

-Text
Ivar Kaselaid, Marko Levin, Elari Kingo, Külli Tammes. Trükiettevalmistus: ettevalmistus, värvihaldus, tüpograafia. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2014. Lk 13
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300199635 February 26, 2019 4:42:31 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300199635 26.02.2019 16:42:31
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300199635 2019-02-26 16:42:31
Swedish