Steen, Sven (1877 - 1952) [sv]

Steen, Sven (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 12:40:53
16/11/2019 08:22:52
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/d9e94d99-ac19-4630-8e18-b28b3fdff019 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Steen, Sven
Swedish

First name
Sven
Swedish

Last name
Steen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
23.09.1877
-Place reference
--Place
Death
04.10.1952

-Time
04.10.1952
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen i Göteborg 1897.
KTH 1897-1901, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1901-1902, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet och delägare i arkitekt- och byggnadsfirman F O Peterson & söner, Göteborg, från 1902.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktig i Göteborg 1921-1938.
Ledamot av stadskollegiet 1932-1938 samt av drätselkammaren 1915-1925 och 1931 m fl kommunala uppdrag.
Ledamot av styrelsen för Svenska byggnadsindustriförbundet från 1921 och av styrelsen för Svenska arbetsgivareföreningen från 1934.
Ledamot av styrelsen för Göteborgs inteckningsgaranti AB från 1912.

Medlemskap: STF från 1898, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot 1900.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Tekniska samfundet, ordförande 1932-1933.

Egna skrifter: Byggmästaren 1930:30 sid 163, Grundläggningen av Skeppsbrohuset; ibid 1945:22 sid 435, Hofors bruks nya laboratorium.

Verk ett urval:
Långedrags restaurang, 1904.
Svenska Handelsbanken, Östra Hamngatan 25, Drottninggatan, Göteborg, 1928, tillsammans med Vilhelm Mattson.
Pensionärsbostäder för Lundgrenska stiftelsen, Kungsladugårdsgatan 105-111, Göteborg, 1930, tillsammans med Vilhelm Mattson.
Spårvägens stationsbyggnad, Älvsborgsgatan 11, Göteborg, 1931, i firman F O Peterson & söner.
Skeppbrohuset, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg, 1925, tillsammans med Vilhelm Mattson i firman F O Peterson & söner.
Hofors bruks nya laboratorium, 1943, tillsammans med Vilhelm Mattson.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 537.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1403.
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1941. Stockholm, 1940. Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1926 sid 832.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Nylén, Olle: Från Börsen till Park Avenue. Intressanta Göteborgsbyggnader uppförda mellan 1850 och 1950. 1988.
Walldén, Åsa: Kungsladugård, en arkitekturguide, 1992.
Swedish

Primus
1445

-Id
1445
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077315

-Id
011034077315
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish