Johansson, Aron (1860 - 1936) [sv]

Johansson, Aron (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
09/11/2019 09:12:07
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/db25bf41-3086-49c6-a78b-f71ea959340d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johansson, Aron
Swedish

First name
Aron
Swedish

Last name
Johansson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11.01.1860 Ryssby

-Time
11.01.1860
-Place reference
Ryssby
--Place (text)
Ryssby
Swedish
Death
-Time
02.04.1936
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: CS 1876-1880, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1881-1884, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid riksbygget på Helgeandsholmen 1890, arkitekt för riksdags- och riksbanksbyggnaderna 1892-1906, samt vid ombyggnaden av gamla riksdagshuset på Riddarholmen.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen 1884-1936.
Ledamot i arméns kasernbyggnadsnämnden 1907-1913.Resor: Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien 1884-1889.

Medlemskap: STF 1891-1936, Svenska Teknologföreningen.
KK 1890, Konstnärsklubben.
SvKF 1891, Svenska Konstnärernas Förening.
FrKA 1906, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Johansson, Aron m fl: Några erinringar rörande Nya Riksdagshuset på Helgeandsholmen med anledning af husets fullbordande. Stockholm, 1904.
Teknisk tidskrift/A år 1894 sid 25, Kungliga Hovstallet å Helgeandsholmen; ibid år 1897 sid 39, Stockholms stads sparbanks byggnad Fredsgatan / Rosenbad; ibid år år 1901 sid 19, Riksbankens hus i Örebro. Invigd 1899; ibid år år 1902 sid 47, Badhusanstalt i Gävle; ibid år 1903 sid 7, Riksbanksbyggnad i Kalmar; ibid år 1906 sid 21, Det nya Riksdagshuset; ibid år 1915 sid 81, Danvikshem, Stockholm.
Byggmästaren år 1926 sid 13, Till minne av Grundströmsutställningen i Konstakademien 7 nov. 1925.

Verk ett urval:
Riksdags- och riksbankshus Helgeandsholmen, Stockholm 1892-1906.
Restaurering av Schantzska huset, Stortorget 20, 1905.
Gamla riksdagshuset, Birger Jarls torg 5, Riddarholmen, Stockholm, tillbyggnad mot vattnet 1908-1911.
Gravkapell på Kungsholms kyrkas kyrkogård, Stockholm 1909-1910, rivet på 1940-talet.
Telegrafverkets hus, Jakobsbergsgatan 12-14, Stockholm 1910.
Telefonstationen, Polhemsgatan 34, Stockholm 1926.
Televerkets AXE-station, Vegagatan 12-14, Stockholm 1929.
Telefonhuset, Karlaplan 2, Stockholm 1930.
Stockholms stads sparbank, Fredsgatan 9, 1894-1897.
Gefle stads sparbank, Nygatan 18 - Salutorget, Gävle 1897-1899.
Riksbanken, Järnvägsgatan 10, Karlstad 1898-1899.
Riksbanken, Engelbrektsgatan 4, Örebro 1899.
Riksbanken, Södra Långgatan 2, Kalmar 1898-1902.
Banktiebolaget Stockholm-Övre Norrland, Storgatan 13, Luleå 1899-1903.
Eskilstuna stads sparbank, Fristadstorget 5, Eskilstuna 1914-1916.
Landsstatshus Härnösand 1906.
Telehus, Kungsängsgatan 14, Uppsala 1916-1917.
Telehus Norrköping, Lund 1910, Eskilstuna 1913, Motala, Halmstad 1918.
Danvikshem, Nacka 1902-1915.
Kv Mikrofonen 1, Väster 17:1, Engelbrektsgatan-Hantverkargatan i Gävle, 1922.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 241.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 82.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 132.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Ström, Emilia: Arkitekturritningens estetiska utformning med utgångspunkt från Aron Johanssons verksamhet. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms univesitet, VT 1991.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
617

-Id
617
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076582

-Id
011034076582
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish