Romare, Bengt (1902 - 1968) [sv]

Romare, Bengt (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
16/11/2019 08:19:54
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/e6930e62-2545-4626-84c9-8fbde7fbc1a1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Romare, Bengt
Swedish

First name
Bengt
Swedish

Last name
Romare
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
07.10.1902
-Place reference
--Place
Death
-Time
13.11.1968
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Norra latinläroverket i Stockholm 1920.
KTH 1921-1925, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Lars Israel Wahlman, Stockholm, 1926-1927, hos arkitekt Hakon Ahlberg, Stockholm, 1928 och hos arkitekt Sven Ivar Lind, Paris, 1928-1930.
Egen arkitektverksamhet från 1931, från 1934 tillsammans med arkitekt Georg Scherman.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1933.
Stadsarkitekt i Sigtuna 1942.

Tävlingar: Statens historiska museum, Stockholm, 1930, 1:a pris, tillsammans med Georg Scherman.

Medlemskap: STF från 1932, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avdelning A (Svenska arkitektföreningen) 1933 och 1936.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1930 sid 207, Medborgarhuset; ibid 1932 sid 30, Tävlingen om högre allmänt läroverk för flickor i Stockholm; ibid 1933 sid 40, Statens historiska museum; 1935 sid 125, Tävlingen om stads- och rådhus i Halmstad; 1941:10 sid 132, Söders parkstad; ibid 1942:13 sid 167, Akademiutställningen; ibid 1945:7 sid 117, Radiohuset; ibid 1952-A:1 sid 1, Kyrka i Burträsk; ibid 1952-A:10 sid 213, Lars Israel Wahlman 1870-1952; ibid 1961-A:11, sid 236, Kontorshus i Stockholm. Tillbyggnader till Patentverket.

Verk ett urval:
Statens historiska museum, Narvavägen 11, Stockholm, 1935-1940, tillsammans med Georg Scherman.
Västerbottens museum, Gammlia, Umeå, 1940-1943.
Förslag till nytt radiohus i Stockholm, 1945, ej utfört, tillsammans med Georg Scherman.
Kyrka i Burträsk, 1947-1949.
Kyrka i Eskilstuna.
Kyrka i Abrahamsberg, Stockholm.
Förslag till Uppsala domkyrkas restaurering, 1959.
Kyrkorestaureringar, bl a Södertälje kyrka, Gällivare kyrka och Mariakyrkan i Sigtuna.
Tillbyggnader till Patentverket, Valhallavägen 136, Stockholm, 1960-1961, tillsammans med Georg Scherman.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1193, 1476.
Lagerström, Sten (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1967. Stockholm, 1966.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Upsala Nya Tidning, dödsruna.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1364

-Id
1364
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077195

-Id
011034077195
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish