Hellström, Oscar (1871 - 1964) [sv]

Hellström, Oscar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:40
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/ec276dc0-5071-44a3-8447-8df9e0e9fae1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hellström, Oscar
Swedish

First name
Oscar
Swedish

Last name
Hellström
Swedish

Birth
15.02.1871

-Time
15.02.1871
Death
10.10.1964

-Time
10.10.1964
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Har gått på Byggnadsyrkesskolan och kallade sig tidtals arkitekt.

Verksamhet: Bokhållare för Statens Järnvägar.

Swedish

Reference
Muntliga uppgifter 1991-02-01 från dottern Elsie Örtenheim, som också har några elevprojekt.
Swedish

Primus
1345

-Id
1345
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076470

-Id
011034076470
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish