Edman, Bengt (1921 - 2000) [sv]

Edman, Bengt (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/03/2016 15:18:15
16/11/2019 07:59:23
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/f11a4af8-ee20-4db2-803c-dd2f9b628565 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Edman, Bengt
Swedish

First name
Bengt
Swedish

Last name
Edman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
1921
Death
31.05.2000

-Time
31.05.2000
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Utbildning: Studentexamen 1941.
KTH 1953, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Deltidsanställd på HSB, Stockholm, 1953-1957.
Egen arkitektverksamhet Bengt Edman Byggstudier AB, Lund.
Kasper Salinpriset för kv Vildanden i Lund 1968.

Andra uppdrag: Medlem i olika prisnämnder.
SAR:s, Svenska Arkitekters Riksförbunds, kurskommittéer, Lund, kursledare för Trafikrummet 1971, Planeringsstrategi 1972, Att bygga med tegel 1974.
Samarbete inom byggforskningen i Algeriet, INERBA (Institut National d´Etudes et de Recherche du Batiment), 1975-1983.
Forskningsprojekt inom Lu-sektorn, Lund. (Stadsrum - husrum), 1980-1984.
Föreläsningar i utlandet.
Workshop i Rosario samt föreläsning i Buenos Aires, Argentina, 1997.

Lärarverksamhet: Anställd vid Arkitekturskolan, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1950-1954.
Tillförordnad professor LTH 1972-1984, Lunds Tekniska Högskola.
Gästprofessor vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, 1981.
Professor KTH-A 1984-1989, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, avdelningen för Arkitektur.

Tävlingar: Kyrka i Oxelösund, motto Kriss, 1951, tillsammans med Lennart Holm.
Stadsplan och bostadstyper för bostadsområdet Elineberg, Helsingborg, motto Knot, 1:a pris, omtävling, motto Strandsten, 1954-1955, tillsammans med Hans Fog.
Stadsplan för stadsdelen Sätra, Gävle, motto Toppsnäcka, 1957, inköp.
Ändring av stadsplan för Stortorget med angränsande områden, Gislaved, motto Rum i rum i, inköp, 1959, tillsammans med Stefan Romare.
Kårhus och universitetsrestaurang, Lund, motto Spets, inköp, tillsammans med Hans Fog.
Nytt församlingshem i Klippans stadspark, motto Z, 1991-1992, 2:a pris, tillsammans med Ami Katz, Peter Hermelin och Susanne Tupy.
Folkens hus i gruvbyn Lipnica utanför Tuzla, Bosnien, motto Apartment - Togetherment, 1997, 1:a pris.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban Designing), Urbino, Italien, 1980.

Egna skrifter: Byggmästaren 1952-A:12 sid 256, Villa i Uppsala; ibid 1958-A:5 sid 112, Typhus; ibid 1962-A:7 sid 184, Villagrupp i Göteborg; Arkitektur 1963:10 sid 276, Kedjehus i Limhamn; ibid 1965:8 sid 286, Personalbostäder och lasarettshotell i Lund; ibid 1968:7 sid 14, Studentbostadsområde i Lund; ibid 1971:9 sid 19, Sparta studentcentrum; ibid 1972:5 sid 2, Rumsliga äventyr; ibid 1978:4 sid 16, Folkparken i Lund; ibid 1983:1 sid 10, Utsidor och insidor; ibid 1986:2 sid 19, Forskning utan by.
BFR-rapport, Statens råd för byggnadsforskning, om ILAUD, The Contemporary Town, 1991-1992.

Verk ett urval:
Villa Göth, Döbelnsgatan 17, Uppsala, 1950, tillsammans med Lennart Holm.
Villa Frick, Högomsvägen 31, Näsby Park, 1954.
Lågkostnadshus för Hermanssons Byggnadsaktiebolag, 1959.
Bostäder, kontor och butiker i kv Hästen, Uppsala, 1957, under anställning hos HSB.
Kedjehus, Tältängsvägen, Hårdvallsgatan och Polgatan, Sibbarpsområdet, Limhamn, 1959.
Kv Pingstliljan, fyra villor, Mällbyvägen 60B och 118A, Bismedsvägen 5A och 6, Partille, Göteborg, 1959-1960.
Villa Ögren, Fyrgatan 2, Viken, 1960.
Brandstation för borgarbrandkår, Olsborgsvägen 15, Vallentuna, 1961.
Villa Sellman, Bengt Lidforss väg 21, Lund, 1961-1962.
Bostadshus, Östra Parkgatan, Storgatan, Rundelsgatan och Tivoligatan, Höganäs, 1962.
Villa Hägerstrand, Per Henrik Lings väg 19, Lund, 1963-1964.
Personalbostäder och hotell för Lunds lasarett, Margaretavägen 7, Lund, 1961-1964.
Skånelagen personalbostäder, Möllevångsvägen 8-16, Lund, 1963-1966.
Prästboställe i Sövestad 1964-1965.
Villa Gustafsson, Skolgatan 8, Kaptens trädgård, Höganäs, 1964-1965.
Villa Berg, Flinksgatan 4, Vellinge, 1964-1965,
Studentbostadsområdet kv Vildanden, Vildandsvägen, Fjeljevägen, Lund 1963-1966. Kasper Salinpriset 1968.
Daghem, kv Vildanden, Vildandsvägen, Fjeljevägen, Lund, 1966-1967.
Bostadshus för studentfamiljer, Munkhättegatan 32, Malmö, 1964-1966.
Studenthuset Pireus, senare hotell Skyline i Malmö 1964-1966.
Villa Olofsson, Frans Gustavsgatan, Vellinge, 1967.
Villa Nevander, Päronvägen 28, Lund, 1970.
Sparta, studentcentrum, Tunavägen 24, Lund, 1964-1972.
Villa Berg, Strömgatan 16, Gällivare, 1974-1975.
Folkparken i Lund 1964-1974.
Renovering av Klippans kyrka av Sigurd Lewerentz, Vedbyvägen, Klippan, 1979-1981.
Tamanrasset, utformning av bostadshus baserad på passiv energiteknik, Algeriet, 1983.
Eget hus, Norra by 1, 17, Sireköping, 1990-talet.
Folkens hus i gruvbyn Lipnica utanför Tuzla, Bosnien 1990-talet.
Skybridge Hotell, Bisittargatan 2, Malmö, tillbyggnad till Pireus, 1990-talet.

Swedish

Reference
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Eriksson, Agneta och Ronnefalk, Weronica, Bengt Edman, samlade verk, 1998.
Dagens Nyheter 2000-06-13, dödsruna av Lennart Holm.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Swedish

Primus
1105

-Id
1105
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076087

-Id
011034076087
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish