Palmroth, Per Wilhelm (1765 - 1825) [sv]

Palmroth, Per Wilhelm (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:02
09/11/2019 09:22:46
Published
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/fa6c1894-4164-48a4-9c63-d160512e29da | RDF/XML | JSON-LD
Name
Palmroth, Per Wilhelm
Swedish

First name
Per Wilhelm
Swedish

Last name
Palmroth
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1765

-Time
1765
Death
1825

-Time
1825
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Verksamhet: Konduktör i Överintendentsämbetet .
Fänrik.

Lärarverksamhet: Lärare i civilarkitekturens principer vid Byggnadsskolan på FrKA, Akademien för de Fria Konsterna, från 1803 till sin död 1825.

Verk ett urval:
Lycksele kyrka.
Tornbyggnad till Kungsholms kyrka i Stockholm 1809-1810 (efter förebild av arkitekt M Spihler, som ritade själva kyrkan 1672-1688).

Swedish

Reference
Thieme-Becker: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler.
Lindahl, Göran: Konstakademiens byggnadsskola 1773-1977, Konsthögskolans Arkitekturskola 1977.
Sveriges Kyrkor III/1 sid 29, 50 och 51. 1915.
Sveriges Kyrkor IV/1 sid 142. 1912.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Swedish

Primus
1466

-Id
1466
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077097

-Id
011034077097
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish