Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (swedish)

Fartygsklasser/namngivna typer [sv]

10/03/2017 13:53:51
In operation
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/fb4faa4b-984a-404b-bdf7-9c24a298591e
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 2 of 2 hits.
Minehunter
Name
Svenska marinens klasser för örlogsfartyg
Swedish

Project
Norwegian bokmål